ОБЩИНА СМОЛЯН УВЕДОМЯВА, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРЪСКАТ ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ ОТ 12 ДО 30 ЮНИ

ОБЩИНА СМОЛЯН УВЕДОМЯВА, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРЪСКАТ ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ ОТ 12 ДО 30 ЮНИ

Във връзка с ограничаване възможностите от разпространение на трансмисивни инфекции и осигуряване на благоприятна жизнена среда на децата на Община Смолян в изпълнение на §1, т.9 Закона за здравето, чл.2 и чл.3 от Наредба №3 от 24.01.2005 г. на МЗ и Методично указание 4 от 02.12.2003г. за борба с иксодовите кърлежи и Предписание с изх.№317-02-48/27.04.2023г. на Регионалната здравна инспекция – Смолян е наложително провеждането на комплексна обработка за кърлежи и бълхи на окосени тревни площи, детските площадки, междублоковите пространства на територията на Община Смолян.

Дезакаризацията за кърлежи и бълхи ще се извърши за времето от 12 юни до 30.06. 2023 г. на територията на град Смолян. На 20 и 21 юни 2023 г. ще се обработят тревните площи и детските площадки в селата Широка лъка, с. Момчиловци, с. Търън и с. Смилян.

Третираните места ще бъдат обозначени с табели. Желателно е децата и гражданите да не посещават в рамките на 24 часа детските площадки, междублоковите пространства и стадионите на територията на града и населените места посочени по-горе.

Пресцентър на Община Смолян

Вирни се горе