Община Смолян стартира проекта за Младежки център

Община Смолян стартира проекта за Младежки център

Община Смолян ще проведе откриваща пресконференция по проект № BG-RRP-1.008-0009 „Младежки център – Смолян“, по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“, договор за безвъзмездна помощ рег. № BG-RRP-1.008-0009-C01, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Събитието ще се състои на 11.07.2024 г. /четвъртък/ от 15:00 часа в зала 247 в сградата на Община Смолян.

По време на пресконференцията общинското ръководство ще посочи целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Вирни се горе