Община Смолян ще проведе информационна среща относно възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради

 Община Смолян ще проведе информационна среща относно възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради

Община Смолян ще проведе информационна среща относно възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради.

Срещата се организира във връзка със стартирането на санирането на многофамилни жилищни сгради и въвеждането на мерки за възобновяеми източници по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), с цел предоставяне на повече информация за гражданите по отношение на подробностите, свързани с кандидатстването, които към момента са известни. По Националния план ще бъдат осигурени средства за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, където ще са допустими многофамилни жилищни сгради в режим на етажна собственост.

Информационната среща е с цел да разясни основни въпроси като:

Кой ще може да се възползва от европейски средства за обновяване за енергийна ефективност на жилищни сгради?

Какви са изискванията за кандидатстване?

Как и по-какъв начин ще се случва самото кандидатстване по предстоящите схеми/проекти, финансиращи мерки за енергийна ефективност?

Събитието ще се проведе на 21.09.2022 г. (сряда), от 13.00 ч., в зала 247 на Община Смолян.

Вирни се горе