Община Смолян ще извърши проверка на всички преместваеми обекти в кв.Устово

Община Смолян ще извърши проверка на всички преместваеми обекти в кв.Устово

Днес на заседанието на Общинския съвет в Смолян беше внесена подписка от жителите на кв. Устово, в която настояват павилиона на БСТ, който е позициониран пред тротоара на пощата да бъде премахнат и преместен на друго място. Позицията на подписалите се 280 граждани, представи Манол Ружинов, който е упълномощен от Инициативния комитет. Част от мотивите са , че павилионът не се вписва в моралните и етични норми на градския дизайн. Намира се пред емблематичната сграда на пощата, където е поставено пано с художествена стойност. Дори и при спазени нормативи, обектът не отговаря на фасадата, която е част от културното наследство. След като бе представена позицията на жителите на кв.Устово, зам.-кметът инж.Мариана Цекова, в чийто ресор са тези дейности даде следния отговор:

„Живеем в гражданско общество и след като нещо не се харесва на хората е нормално да ни сигнализират. След като вчера председателят на Общинския съвет Венера Аръчкова получи подписката, разговаряхме с кмета Николай Мелемов и с гл.архитект Димитър Димов. В понеделник, 2 декември, служители от всички дирекции в община Смолян, които отговорят за незаконното строителство, грозящите сгради и поставянето на павилионите по чл.56 ще бъдат на терен и ще разгледат абсолютно всичко, което касае павилионите, които са множество, не само този, а и останалите около емблематичната сграда на пощата. Това е наложително ако искаме градът ни да бъде красив. Съвместно със сегашния Общинския съвет подготвяме да бъде регламентирано и по какъв начин да се случват тези преместваеми обекти. Уверявам гражданите на кв.Устово, че ще получат разумен отговор след проверката на всички преместваеми обекти в централната част на Устово. Ще направим среща в читалището, за да решим съвместно какво ще бъде предложението на всички нас. С доклада от проверката на общинските служители ще бъде запозната и комисията по ТСУ към Общинския съвет и ще бъде сезиран наемателя на обекта- БСТ“.

На снимката: Павилионът, който жителите на Устово настояват да бъде преместен

Вирни се горе