ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА

ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА

Събитието ще се проведе на 2 май т.г. от 14.00 ч. в зала 247 на общинската администрация

Българската търговско-промишлена палата и Съветът по инвестиции към нея, в партньорство с Фонд мениджър на финансови инструменти в България и под домакинството на Община Смолян организират информационна среща за бизнеса.

Темите, които ще бъдат представени по време на събитието са финансови и инвестиционни инструменти за развитие на бизнеса, предлагани от Съвета по инвестиции към БТПП и новите инструменти на Фонд на фондовете.

Събитието ще се проведе на 2 май т.г. от 14.00 ч. в зала 247 на Община Смолян.

Лектори ще бъдат Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции и д-р инж. Дочка Василева, и.д. Директор управление ,,Проектна информация и финансиране‘‘ във Фонд мениджър на финансови инструменти в България.

Срещата ще е полезна както за бизнеса, включително и за стартиращи фирми, така и за други заинтересовани страни като неправителствения сектор, местни власти, администрация, медии, граждани. Ще бъдат разгледани възможности, свързани с инвестиции в енергийна ефективност, решения за интелигентно развитие, подобряване на капацитета и др.

Вирни се горе