Община Смолян се съгласи да не продава Стоматологията

Община Смолян се съгласи да не продава Стоматологията

На публичното обсъждане на бюджета на община Смолян бе поет ангажимент при две условия. По време на публичното обсъждане на бюджета на община Смолян за 2022-ра година, народният представител Михал Камбарев повдигна темата за Стоматологията.

Сградата бе заложена за продажба още миналата година, но за щастие тази процедура беше спряна от Общински съвет и Зарко Маринов. В проектобюджета на община Смолян за 2022 Стоматологичната поликлиника отново присъства в приложение 8, касаещо постъпления от продажби на нефинансови активи-сгради. Планираният приход е в размер на 500 000 лева.

Предвид намерението на община Смолян отново да инициира продажбата, екипът на „Продължаваме Промяната“-Смолян предварително се срещна с много от денталните специалисти, които практикуват в Стоматологията и установи, че евентуална продажба би създала повече проблеми, от колкото решения.

Към настоящия момент, Стоматологията е мястото, което все още привлича млади специалисти, като им осигурява приемливи условия за стартиране на кариера. Обектът е инструмент, с който нашата община успява да привлече обратно току-що завършили стоматолози, което спомага за решаването на демографския проблем и липсата на експерти в областта. По време на обсъждането, на което г-н Мелемов не присъстваше, представители на общината поеха ангажимент пред Камбарев, че ако в последващите дни не постъпят искания за закупуване на помещения от стоматолози или мотивирано предложение от Съюза на стоматолозите в Смолян, те ще оттеглят намерението за продажба от бюджета на община Смолян за 2022-ра година.

Екипът на коалиционното правителство в Смолян, в лицето на Камбарев, Маринов, Хумчев и Руженов насърчават общината да заеме активна позиция в запазване на Стоматологията, превръщайки я в институция, която да осигурява все повече причини на току-що завършилите стоматолози от Родопите да се завърнат, да живеят и да развиват практика в областта.

Вирни се горе