Община Смолян провежда разяснителна кампания за управлението на отпадъците

Община Смолян провежда разяснителна кампания за управлението на отпадъците

Община Смолян започна провеждане на информационно - разяснителна кампания за управлението на видовете отпадъци.

Кампанията се провежда на територията на Община Смолян и включва информационни беседи, разпространението на рекламни и печатни материали - плакати, листовки, флаери на които е отпечатан и QR код с препратка към www.smolyan.bg - “Управление на видовете отпадъци на територията на Община Смолян“.

През изминалата седмица се проведоха срещи по темата с ученици от

СУ “Св.св.Кирил и Методий“, ОУ “Юрий Гагарин“, ОУ “Иван Вазов“, СУ “Отец Паисий“ и ЕГ“Иван Вазов“.

Участниците бяха запознати с управлението на отпадъците на територията на община Смолян. Дискутираха се темите за разделното събиране, рециклирането, строителните отпадъци, непотребните батерии, използваните акумулатори, старите електрически уреди, автомобилните гуми и излезлите от употреба автомобили. Учениците зададоха много въпроси свързани с отпадъците и екологиятата.

proekt

Вирни се горе