ОБЩИНА СМОЛЯН ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРИЕМА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

ОБЩИНА СМОЛЯН  ПРОДЪЛЖАВА  ДА  ПРИЕМА  ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Община Смолян продължава да приема излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Дейността се осъществява съвместно с „Елтехресурс“ АД, организацията по оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, както и отпадъци от батерии и акумулатори /НУБА/ .

Пунктовете са разположени в сградата на Общинската администрация в Смолян за предаване и приемане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО от телевизори, компютри, принтери и друга неработеща дребна техника в т.ч и негодни за употреба батерии и акумулатори/.

Пунктове има и във всички кметства на територията на Община Смолян.

Община Смолян призовава гражданите – притежатели на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомагат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда.

Вирни се горе