Община Смолян представя възможностите на „Натура 2000“ за местно развитие

Община Смолян представя възможностите на „Натура 2000“ за местно развитие

Смолянската община организира информационно събитие на 30 юли на тема “Мрежата Натура 2000 – отговорности и възможности за развитие на местните общности”, съобщиха от община Смолян. Събитието е по проект „Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в регион Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

„Проектът, който Община Смолян изпълнява, цели да повиши информираността и да постигне разбиране на ползите от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Насочен е към популяризирането на мерки и дейности за съхранение на важни за орхидеите местообитания на територията на регион Смолян като Местообитание 6210 „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик“, добавя кметът в съобщение на сайта на Общината.

Събитието включва семинарна част, информационна изложба на открито и рекламно-информационен щанд-шатра. Семинарът ще се проведе в залата на Държавен архив – Смолян на 30 юли от 10:00 часа. Информационната изложба и шатра ще бъдат разположени на амфитеатъра на Стария център. Всеки желаещ ще може да ги посети в рамките на работния ден след 11.00 ч.

Лектори на събитието са Михаела Йорданова, професионален ботаник, работещ за опазването на дивите орхидеи в България и планински водач в сферата на природния туризъм и д-р Мария Касчиева – преподавател в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и експерт по възстановителни дейности в природни местообитания и размножаване на диворастящи видове.

Желаещите потвърждават участие на тел: 0301/62357 или e-mail: project@smolyan.bg до края на работния ден на 29 юли (четвъртък).

Вирни се горе