ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕДОСТАВЯ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕДОСТАВЯ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Информацията е свързана с обследванията за енергийна ефективност и техническите характеристики на сградите, както и с публикуването на коригирана покана – приложение № 6, когато в сдружението не членуват всички собственици.

Линк към НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

Вирни се горе