Община Смолян постави 75 метров парапет водещ до природната забележителност Смолянски водопад

Община Смолян постави 75 метров парапет водещ до природната забележителност Смолянски водопад

Община Смолян постави 75 метров парапет водещ до природната забележителност Смолянски водопад. Секретарят Момчил Николов посочи, че остава парапетът да бъде боядисан. Водопадът на Крива река, който се намира в Чилингирска махала, е обявен за природна забележителност през 1968 г. Височината водния пад е 20 м. Освен с красотата на разбиващите се струни вода, водопадът е свързан и с миналото на Смолян. Легендата гласи, че известният Салих Ага, чийто конак се е намирал на мястото на днешното военно поделение, е избил редица първенци на Смолян, хвърляйки ги в урвата.

Водопадът е една от туристическите атракции на града. Мястото, където е изграден парапетът е една от пътеките, които водят туристите до подножието на феномена. Тя вече е обезопасена. Нов парапет е поставен и на обходния път до река Черна в близост до Плувния басейн.

Вирни се горе