ОБЩИНА СМОЛЯН ОСИГУРЯВА ГРИЖА В ДОМА НА 378 ДУШИ ОТ ГРАДА И СЕЛАТА

ОБЩИНА СМОЛЯН ОСИГУРЯВА ГРИЖА В ДОМА НА 378 ДУШИ ОТ ГРАДА И СЕЛАТА

В продължение на една година по проект „Грижа в дома“, община Смолян осигурява на 378 потребители подкрепа в домашна среда. Домашните помощници, предоставящи услугите са 79 души. Социалните услуги се извършват в 24 населени места на Община Смолян. Шест работници осъществяват доставка на храни, лекарства и административни услуги в Смолян и селата Момчиловци, Кутела, Смилян и Виево. По проекта има медицински специалисти, рехабилитатор, психолог, социален работник, координатор диспечер, сътрудник социални дейности и шофьор. От потребителите на социалната услуга възрастни, които не могат да се обслужват са 74 човека, самотноживеещите са -155, с решение на ТЕЛК са 233 души. Най-възрастният, който ползва услугата е на 96 години. От Смолян потребителите са 89 човека, а от селата 288, съобщиха от пресцентъра на общината.

Тези данни бяха оповестени днес пред медиите на пресконференция. На нея бяха представени изпълнените дейности по проект „Грижа в дома в община Смолян“ за периода 11 април 2023 г. -10 април 2024 г. и перспективите за развитието на социалните услуги, предоставяни по проекта, който се изпълнява по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. Финансирането е в размер на 1 234 339 лв. В пресконференцията взеха участие секретарят Момчил Николов и ръководителят на проекта Роза Любомирова.

Хубавата новина е, че проектът ще продължи още шест месеца след като два пъти е удължаван с по три месеца с писма от АСП и гласувани решения от Общинския съвет. Надяваме се след този период тази социална услуга да стане делегирана от държавата дейност, коментира Николов. Като цяло този проект е част от широката палитра социални услуги, които изпълнява Община Смолян.

Припомняме, че от интегрираните здравно-социални услуги по проекта могат да се възползват възрастни хора; лица с увреждания, с валидно експертно решение на ТЕЛК; с хронични заболявания; нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; след оперативна интервенция и хоспитализация; самотноживеещи и нуждаещи се от краткосрочно наблюдение, здравни грижи и социални услуги в домашна среда.

За целевите групи се осигурява подкрепа чрез следните дейности. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравни услуги по домовете и психологическа подкрепа. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост . Осигуряване на административни и битови услуги със средства на потребителя. Предоставяне на информация относно превенция и профилактика за здравето и социално-значими заболявания. Осигурявания на обучения на служителите.

Вирни се горе