ОБЩИНА СМОЛЯН ОСИГУРЯВА ГРИЖА В ДОМА НА 330 ЧОВЕКА ОТ ГРАДА И СЕЛАТА

ОБЩИНА СМОЛЯН ОСИГУРЯВА ГРИЖА В ДОМА НА 330 ЧОВЕКА ОТ ГРАДА И СЕЛАТА

От началото на т.г. по проект „Грижа в дома“, община Смолян осигурява на 330 потребители подкрепа в домашна среда. Това се случи след проведен допълнителен подбор, оценка и включване на потребители и домашни помощници. От тях здравно социални услуги ползват -258 човека. Храни, лекарства, административни и здравни услуги се доставят на 72-ма нуждаещи се. Домашните помощници, предоставящи услугите са 74 души. Социалните услуги се извършват в 24 населени места на Община Смолян. Шест работници осъществяват доставка на храни, лекарства и административни услуги в Смолян и селата Момчиловци, Кутела, Смилян и Виево. По проекта има медицински специалисти, рехабилитатор, психолог, социален работник, координатор диспечер, сътрудник социални дейности и шофьор.

Тези данни бяха оповестени пред медиите на пресконференция. На нея бяха представени изпълнените досега дейности по проект „Грижа в дома в община Смолян“ и перспективите за развитието на социалните услуги, предоставяни по проекта, който се изпълнява по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. Финансирането е в размер на 1 234 339 лв. В пресконференцията взеха участие секретарят Момчил Николов и ръководителят на проекта Роза Любомирова.

От интегрираните здравно-социални услуги по проекта могат да се възползват възрастни хора; лица с увреждания, с валидно експертно решение на ТЕЛК; с хронични заболявания; нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; след оперативна интервенция и хоспитализация; самотноживеещи и нуждаещи се от краткосрочно наблюдение, здравни грижи и социални услуги в домашна среда.

За целевите групи се осигурява подкрепа чрез следните дейности. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравни услуги по домовете и психологическа подкрепа. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост . Осигуряване на административни и битови услуги със средства на потребителя. Предоставяне на информация относно превенция и профилактика за здравето и социално-значими заболявания. Осигурявания на обучения на служителите.

Към 31 декември, 2023 година ползвателите на услугите са били 250 човека.

Грижа в дома ще се предоставя до края на парил т.г. Възможно е след това да има удължаване на проекта с още три месеца.

Вирни се горе