ОБЩИНА СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА КОНКУРС –„ШАРЕН ВЕЛИКДЕН В ОБЩИНА СМОЛЯН“

 ОБЩИНА СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА КОНКУРС –„ШАРЕН ВЕЛИКДЕН В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Община Смолян организира конкурс по случай Великден – празникът, който е свързан с надеждата на хората за късмет и благополучие! Празник, даряващ топлина и хармония в човешките взаимоотношения. Празник, възпитаващ в ценности и традиции! Конкурсът е свързан с изработването на Великденска украса под надслов –

„Шарен Великден в Община Смолян“

Право на участие имат:

I. Детски градини

II. Училища

III. Народни читалища, на територията на Община Смолян.

Условия за провеждане на конкурса:

I. Училищата и детските градини от града ще украсяват дърветата и пространствата около тях на пешеходната зона на Стар център – Смолян. Предварително, чрез теглене на жребий, ще бъде определено мястото на всяко участващо в конкурса учебно заведение за поставянето на Великденската украса в гр. Смолян.

II. Читалищата ще украсяват подходящо пространство в близост до своята сграда.

Начин и срок за подаване на заявка за участие в конкурса:

Заявката за участие може да изтеглите от следния линк - ЗАЯВКА, попълните и до 10 февруари 2023г. и да изпратите на електронен адрес: z.tzarvulanova@smolyan.bg

Изисквания:

Всяка участваща образователна институция и читалище ще имат творческа свобода за изява. Материалите и техниката за изработването им са по избор на участниците. Образователните институции и народните читалища от селата ще изпратят снимки на изработената и поставена от тях украса, за да бъдат оценени от комисията и да се прожектират на видеостената на Стар център – Смолян.

Критерии за оценяване:

I. Съответствие с посочената тема;

II. Творчески подход;

III. Оригиналност;

Оценяването ще се извършва от компетентна комисия с представители от културните институции в гр. Смолян, назначена със заповед на Кмета на Община Смолян.

Класиране и награден фонд:

Класирането ще бъде първо, второ и трето място в три групи, както следва:

I. Детски градини

II. Училища

III. Народни читалища

Награден фонд от избора на комисията:

Първо място – 500 лева, второ място – 300 лева и трето място – 100 лева.

Награден фонд от избора на публиката:

Във всяка от групите, имащи право на участие (детски градини, училища и читалища), ще бъде обявен по един победител, избран с онлайн гласуване, а наградата от публиката за всяка от групите е в размер от 200 лв.

Срокът за поставяне на украсата:

От 03 до 04 април 2023 г. вкл. на определените за целта места в гр. Смолян и в селата на територията на общината.

Срок за оценка на изработените и поставени украси и обявяване на резултатите:

От 05 до 06 април 2023 г. вкл. комисията ще оцени и ще обяви отличените участници. Награждаването на победителите в общинския конкурс ще се проведе на 11 април 2023 г.

На видеостената на Стария център ще бъдат излъчени украсите на всички участвали в конкурса от всички населени места.

Всяко учебно заведение и читалище има задължението след приключване на конкурса – в периода от 19 до 21 април 2023г., да свали и прибере своята украса.

Нека запазим топлината и хармонията в човешките взаимоотношения, ценностите, традициите и българщината във всички нас!

Вирни се горе