Община Смолян организира кампания за пролетно почистване под надслов „СМОЛЯН – ЗЕЛЕН И ЧИСТ”

Община Смолян организира кампания за пролетно почистване под надслов „СМОЛЯН – ЗЕЛЕН И ЧИСТ”

Община Смолян уведомява, че от 11.04.2022 г. до 22.04.2022 г. се организира кампания за пролетно почистване под надслов „СМОЛЯН – ЗЕЛЕН И ЧИСТ”

Приканваме всички граждани да се включат в кампанията, за да бъдат почистени районите около жилищните блокове, къщите, прилежащите терени и зелените площи, стълбища и паркинги.

Събраните битови отпадъци да се поставят в съдовете за смет, а всички останали – до тях.

За информация тел. 6 22 98, GSM: 0889 218783 – М. Лободова и тел. 67 650 и 67 696 – Община Смолян.

Вирни се горе