ОБЩИНА СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

ОБЩИНА СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Община Смолян стартира съвместна кампания с „Елтехресурс“ АД, организацията по оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, както и отпадъци от батерии и акумулатори /НУБА/ . Кампанията ще продължи до края на месец май.

Пунктовете ще бъде разположени в сградата на Общинската администрация в Смолян за предаване и приемане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО от телевизори, компютри, принтери и друга неработеща дребна техника в т.ч и негодни за употреба батерии и акумулатори/.

Пунктове ще бъдат разположени и във всички кметства на територията на община Смолян.

Община Смолян призовава гражданите – притежатели на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомагат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда.

За допълнителна информация – тел. 0301 67 696, всеки работен ден от 8,30 до 17.00 часа.

Вирни се горе