ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЕТАП 1

Във връзка със стартирането на кандидатстването по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските администрации.

Гражданите могат да се обръщат към община Смолян, която ще бъде водещ партньор при изпълнението на проектите и с която сдруженията на собствениците ще сключват партньорско споразумение.

Лица за контакт от Община Смолян:

Милена Пенчева 0301 67612 m.pencheva@smolyan.bg

Мария Боготлиева 0301 67622 m.bogotlieva@smolyan.bg

Венета Заимова 0301 67622 v.zaimova@smolyan.bg

Ефтима Петкова 0301 62357 e.petkova@smolyan.bg

Приемно време за консултации на място в сградата на общинска администрация Смолян:

Всеки работен ден от 14.00 – 16.00 ч. в приемната при централния вход на сградата (срещу приемна Обреден дом).

Община Смолян ще публикува актуална информация относно кандидатстването на официалната си интернет страница.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе