Община Смолян да си сътрудничи с планински общини в Княжество Андора ще предложи кметът Мелемов на предстоящо заседание на Общински съвет - Смолян

 Община Смолян да си сътрудничи с планински общини в Княжество Андора ще предложи кметът Мелемов на предстоящо заседание на Общински съвет - Смолян

През август миналата година в общината е получено писмо от Националното сдружение на общините в Република България, относно възможност за сътрудничество и взаимодействие с планински общини в Княжество Андора. В писмото е посочено, че е получена информация от Министерството на външните работи относно предстоящо посещение на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Испания Алексей Андреев за връчване на копията на акредитивните му писма на министъра на външните работи на Андора г-жа Мария Убах Фонт. Във връзка с това, беше изискана информация от общините Самоков, Банско, Смолян и Чепеларе за представяне по време на срещите и за обсъждане на бъдещо сътрудничество между планинските райони в България и Андора. Кметовете на планински общини в Андора са проявили интерес и са изразили готовност да приемат на посещение делегации от български общини, с които да проведат по-обстойни технически разговори за потенциалните възможности за сътрудничество и осъществяване на по-тесни контакти и партньорства с общини в Андора. Посещението е предвидено за 23 и 24 март по време на Световния Конгрес за планински и зимен туризъм.

Предложението е за организиране на общо пътуване от страна на общините Самоков, Банско, Смолян, Чепеларе и представител от НСОРБ. Информацията за Световния Конгрес за планински и зимен туризъм и възможността за посещение е изпратена и до „Пампорово“ АД като заинтересована страна, както и за проучване нагласите на дружеството за изпращане на техен представител за участие в планираните събития. На предстоящото заседание на Общински съвет Смолян кметът Мелемов предлага да бъде взето решение относно конкретни теми и области от интерес, които да бъдат обсъдени по време на визитата, както и да се упълномощи представител на Община Смолян, който да я представлява по време на срещите и да представи доклад за извършената работа. Възможните теми и области на сътрудничество са следните: Споделяне и обмен на опит при стопанисването на ски-зоните; Съвместно домакинство на ски-форуми, събития и състезания; Екологично и устойчиво управление на ски-зоните; Инвестиционна атрактивност; Въвеждане на иновации; Развитие на курортите при запазване на природното и културно наследство; Разширяване и подобряване на туристическата инфраструктура; Партньорство в областта на дървопреработване, високопланинско земеделие и животновъдство, управление на защитени територии и други.

Вирни се горе