Община Рудозем закупи специализиран бус за нуждите на Дневния център за деца и младежи с увреждания "Слънце"

Община Рудозем закупи специализиран бус за нуждите на Дневния център за деца и младежи с увреждания "Слънце"

Община Рудозем закупи специализиран бус за нуждите на Дневния център за деца и младежи с увреждания “Слънце” гр. Рудозем.

Превозното средство е оборудвано с всички необходими приспособления за хора със специални нужди, както и със специално пригодена рампа. Със закупуването на този нов специализиран превоз се цели повишаване качеството на живот и на социалните услуги, предоставяни от община Рудозем.

Вирни се горе