Община Рудозем няма да увеличава местните данъци и такса смет

 Община Рудозем няма да увеличава местните данъци и такса смет

По предложение на кмета д-р Румен Пехливанов, Общински съвет – Рудозем прие решение, съгласно което през 2023 г. няма да бъде увеличаван размерът на местните данъци и такса смет.

Запазването на цените цели да облекчи домакинствата, с оглед на сериозната инфлация, отбелязаха от Общинската администрация.

Поради факта, че Община #Рудозем посреща със собствени средства разходите за дейностите си, информираме и приканваме гражданите, да заплатят своите данъци и такса смет за 2023 г.

Плащането може да се извърши всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. на ет. 1 в Отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на Община Рудозем, както и на касите на Български пощи, касите на EasyPay, или по банков път (за повече информация: http://rudozem.bg/subsection-51-content.html) .

Вирни се горе