Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева

Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева

Община #Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева, заложени и приети със Закона за държавния бюджет! Това е значителна стъпка напред в развитието на общината и представлява възможност за подобряване на качеството на живот в региона. Благодарим на парламентарната група на ДПС и нашите народни представители за подкрепата и за приноса им, както и на цялото правителство за реализирането на тeзи проекти!

Проектите за които община Рудозем ще получи финансиране:

Вътрешна Водопроводната Мрежа в село Чепинци: Община Рудозем инвестира 2.54 милиона лева

Благоустрояване на Лесопарка в Рудозем: Проект на стойност 2.33 милиона лева за преобразяване на парка с нови подходи за автомобили, велосипедисти и пешеходци, изграждане на паркинги, алеи, енергоспестяващо осветление и зони за отдих.

Рехабилитация на Пътя Елховец- Витина -Поляна- Горово: Вложение от 1.80 милиона лева.

Реконструкция на Уличната Мрежа в село Елховец: Проект за обновяване на улица Байкушевска - 1.47 милиона лева.

Благоустрояване на Централната Градска Част в Рудозем: Инвестиция от 975 хиляди лева за благоустрояване на част от централното градско пространство.

Създаване на Парково Пространство в Рудозем: Проект на стойност 555 хиляди лева за паркинг и парково пространство в кв.Оскрушево до спортна зала - Рудозем.

Обновяване на Улица в село Равнината: Инвестиция от 250 хиляди лева за реконструкция на още една улица в село Равнината.

Вирни се горе