Община Рудозем е на финала на проекта по Програмата за развитие на селските райони

 Община Рудозем е на финала на проекта по Програмата за развитие на селските райони

Община Рудозем върви уверено към завършването на проекта по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Извършва се рехабилитация и реконструкция на пътищата:

Грамаде – Оглед

II – 86 – Боево

II – 86 – Бреза

II – 86 – Махала “Мемиевска”, с.Чепинци

Продължава полагането на втория пласт асфалт от махала “Мемиевска” в посока центъра на с.Чепинци. За асфалтиране остава участък с дължина 1.2 км.,както и направа на маркировка, поставяне на пътни знаци и около 200 m2 тротоари.

Пътищата за с.Боево и с.Бреза са завършени и се подготвят документи за Държавна приемателна комисия.

След приключването на този проект, предстои стартиране на друг проект към Програмата за развитие на селските райони. Обектите, които той обхваща са общо 6 вътрешни улици:

  • с.Елховец – ул. “Енгеровска”

  • с. Бърчево – 2 малки улици

-с. Бяла река – улицата над гробищния парк

-с.Чепинци – ул. “Трамповска”

-гр. Рудозем – ул. “Стефан Стамболов”

от новото кръгово кръстовище, над детската градина и началното училище, до кръстовището на пътя за с.Смилян.

Началото на строителната дейност по тези обекти се очаква да стартира през втората половина на месец май.

Изпълнението на тези проекти и другите, предвидени в капиталовата програма на Рудозем ще насити строителната програма на общината това лято. Продължаваме с изпълнението на приоритетите на общ.Рудозем и поетите ангажименти, увериха от общинската администрация.

Вирни се горе