Община Неделино сключи ЕСКО договор за подмяна на уличното осветление

Община Неделино сключи ЕСКО договор за подмяна на уличното осветление

Община Неделино сключи ЕСКО договор с ЕАД „Улично осветление“ за изпълнение на договор с гарантиран резултат, за въвеждане на енергоефективни мерки и подмяна на осветителни тела на територията на община Неделино, обл. Смолян.

При изпълнение на предмета на договора, който е разделен на два етапа ще бъдат доставени и монтирани енергоспестяващи LED осветителни тела.

Срокът за изпълнение е 39 календарни дни.

Стойността на договора възлиза на 269 300,20лв.

Вирни се горе