Община Неделино сключи договор с 25 лица по проект "Социално предприятие за благоустройство и развитие"

Община Неделино сключи договор с 25 лица по проект "Социално предприятие за благоустройство и развитие"

Община Неделино сключи договор с 25 лица по проект “Социално предприятие за благоустройство и развитие – Община Неделино”

Днес,4.12.2018г. община Неделино сключи договори с 25 лица по проект проект „Социално предприятие за благоустройство и развитие – Община Неделино“. Проектът е насочен в полза на социално уязвимите групи в общината с цел интегриране и включване в заетост. Кметът Боян Кехайов присъства по време на връчване на договорите и сподели, че по този начин се дава възможност на социално уязвимите групи да подобрят качеството си на живот и да се реализират на трудовия пазар. Той увери присъстващите, че и за в бъдеще усилията му ще бъдат насочени към реализиране на проекти, които да бъдат в полза на населението на община Неделино.

Вирни се горе