Община Неделино призова жителите да използват водата само за питейно-битови нужди

 Община Неделино призова жителите да използват водата само за питейно-битови нужди

Със заповед на кмета на Неделино Боян Кехайов от 23 август е забранено използването на питейна вода за поливни нужди, миене на коли, дворове и тротоари.

За съжаление авариите през последните няколко дни създават нарушение във водоподаването и загуби на питейна вода. Това е основната причина за липсата на вода в кварталите, информират от Община Неделино.

Във връзка с липсата на водоснабдяване в част от кварталите в град Неделино, кметът Кехайов уведоми, че в правомощията на кмета на общината е да издаде заповед, съгласувана с ръководството на ВИК Смолян за въвеждане на воден режим.

След извършена проверка за състоянието на водоизточниците и постъпващата вода във водоемите, е установено, че към момента няма основание за въвеждане на такъв.

Екип на ВИК се е заел с отстраняване на тежка авария в помпена станция – село Крайна и очакванията са още от 24 август да има водоподаване до кварталите.

Договорено е да бъде монтирана допълнителна помпена система в шахтов кладенец към помпена станция-село Крайна (същият досега не е експлоатиран) за осигуряване на допълнителни количества питейна вода за Неделино.

Кметът Кехайов призова всички жители на общината да проявят разбиране и да използват водата само за питейно-битови нужди.

Вирни се горе