Община Мадан за поредна година се включва в програмата „Старт на кариерата“

Община Мадан за поредна година се включва в програмата „Старт на кариерата“

Община Мадан за поредна година се включва в програмата „Старт на кариерата“, която подпомага професионалната реализация на младите хора след завършване на висшето им образование.

“Днес, с изключително удоволствие приветствах с „Добре дошли“ поредните млади висшисти, завършили своето висше образование, които все още не са придобили стаж в професията си. В продължение на девет месеца, какъвто е срокът на програмата, двете дами ще могат да натрупат опит, практически познания и самочувствие в реална работна среда, както и ще имат възможност да се учат от вече доказани специалисти, което безспорно е добър старт за тяхното бъдещо професионално развитие. Голяма част от младежите, които бяха на работа при нас по същата програма, вече са специалисти на постоянен трудов договор. Приоритет в нашата работа и според възможностите ни е насърчаване на заетостта и прилагане на възможностите за квалификация, преквалификация и кариерно развитие, особено на младите хора. Това е и един сигурен начин да запази общината най-ценния си капитал – нейните жители. Средство за това са всички активни мерки и програми в сферата на квалификация”, съобщи кметът на родопската община Фахри Молайсенов.

Вирни се горе