ОБЩИНА МАДАН ОТПУСКА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА

ОБЩИНА МАДАН ОТПУСКА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА

Община Мадан продължава инициативата за отпускане на стипендии на студентите по медицина. Ангажиментът на стипендиантите е след завършване на обучението да работят минимум 5 години в общинската болница МБАЛ „Проф. Д-р К. Чилов“.

Години наред един от най-сериозните проблеми в нашия район, а и в цялата страна, е липсата на медицински персонал.

Считаме, че това е една чудесна възможност за обезпечаване с кадри общинското лечебно заведение и предоставяне на качествено здравеопазване.

Една от нашите основни цели е да подпомогнем и стимулираме младите хора в общината, както и да им дадем възможност да работят, а заедно с това да бъдат в полза на нашето общество.

Инициативата за стимулиране на студентите по медицина я поехме още през 2015г., но до момента от нея се е възползвал само един желаещ. Надяваме се да има все повече кандидати.

Вирни се горе