Община Доспат отново е първа по прозрачност сред институциите в Област Смолян

Община Доспат отново е първа по прозрачност сред институциите в Област Смолян

Община #Доспат за поредна година е първа по прозрачност сред институциите в Област Смолян.

През 2023 г. Община Доспат държи 5-тото място сред общините и 6-то място сред институциите в страната. За сравнение през 2022 година Община Доспат е на 8-мо място сред общините и на 6-то сред всички институции.

В периода 1 април до 5 юни 2023 година екип на фондация „Програма достъп до информация“ прегледа и оцени интернет-страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

В рамките на проучването бяха подадени 562 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2022 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

Нивото на прозрачност през 2023 г. бе оценявано с точки по 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджети и 118 индикатора за общините.

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

За втора поредна година Община Банско оглавява рейтинга със 100% изпълнение на критериите за прозрачност, а сред първите десет административни структури са общините Сливен, Белослав, Челопеч, Крушари, Доспат, Търговище, Белоградчик, Добрич, Троян.

Вирни се горе