Община Доспат обезпечи със защитни предпазни средства всички на първа линия в борбата с коронавируса

 Община Доспат обезпечи със защитни предпазни средства всички на първа линия в борбата с коронавируса

Интензивно се дезинфектират обществени сгради и пространства

По инициатива на Кмета на Община Доспат и със съдействието на ст. комисар Красимир Шотаров в ГД ПБЗН от Националния логистичен координационен център за Община Доспат бяха осигурени предпазни средства и дезинфектанти. Кметът инж. Елин Радев посочи, че и лично Премиера Бойко Борисов се е ангажирал да съдейства в осигуряването на предпазни средства и дезинфектанти колкото трябва за да се ограничи своевременно разпространението на коронавируса в Община Доспат.

Кметът организира раздаването на безплатните маски, ръкавици, дезинфектанти и предпазни облекла като такива бяха предоставени приоритетно на лекарите и медицинските сестри, зъболекари, кметствата.

В продължение на два дни служители от Общината раздават предпазните средства, интензивно се дизенфиктират обществени сгради и обществени места. От Общината и кметствата оказват необходимо съдействие и подкрепа на лицата, които са карантинирани.

Вчера беше извършена основна дезинфекция на сградата на Общинска администрация Доспат.

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев и Кризисния щаб призовават населението на Общината да спазват стриктно предприетите противоепидемични мерки и да проявят търпение до излизането от тази кризисна ситуация.

Личните лекари призовават жителите на община Доспат, които имат нужда от медицинска помощ да не посещават кабинетите им, а първо да се консултират по телефон.

Вирни се горе