Община Доспат – носител на отличието „ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО“

Община Доспат – носител на отличието „ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО“

Вече 12 години НСОРБ, в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, насърчават българските общини да се стремят да покриват високи критерии за качество на административното обслужване и доброто управление в своите общности.

Кметът на община Елена, ръководител на националната делегация в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, откри церемонията с думите, че това отличие демонстрира, че местната власт е институция на гражданите и 12-те принципа на доброто демократично управление са въведени в името на хората от общността, че работещите в администрациите са знаещи и можещи.

„Етикетът е вид потвърждение за ежедневните усилия на общинската администрация за постигане на повече прозрачност и откритост, за стремежа им към иновации и промени, за насърчаване на гражданското участие и постигане на устойчивост. Това доказахме и в последните две трудни години. Изправени пред здравната и енергийната криза всеки един от нас потърси и намери своите иновативни и устойчиви решение.

Много положително е, че с инициативи като днешната можем да покажем, че въпреки проблемите и кризите, усилията и желанието за развитие и поставяне на високи цели не са останали на заден план.

22 общини ще бъдат отличени точно за този дух и амбициозност. Сигурен съм, че можем да поставим под този общ знаменател и всички останали 243 общини“, каза в обръщението си кметът на Елена.

С онлайн приветствие в церемонията се включи председателят на Конгреса на местните и регионалните власти Лендер Вербеек: „Радвам се, че днес празнувате европейския път на българските власти и европейските ценности и принципи, неразделна част, от които са и принципите на местната демокрация, залегнали в Европейската харта за местното самоуправление, към която Вашата страна е изцяло ангажирана.

Искам да поздравя Сдружението и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за усилията, съвместно с българските общини, за насърчаване на доброто демократично управление на местно ниво, за да се отговори на европейския стандарт за качество на местното самоуправление в българските общности. С Вашата упорита работа и ангажираност допринасяте за създаването на условия за процъфтяваща местна демокрация в момент, когато това е по-необходим от всякога“.

Общините, удостоени с високия приз тази година, са: Ардино, Банско, Берковица, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, Добрич, Долна баня, #Доспат, Каспичан, Кнежа, Костинброд, Левски, Ловеч, Павликени, Поморие, Раковски, Свищов, Сърница, Тетевен, Троян Търговище.

От Община Доспат отличието получи Славейко Сельошев – зам. кмет.

Сертификатите им връчиха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, министър Явор Гечев и евродепутатите Андрей Новаков и Цветелина Пенкова.


Република България е първата държава-членка на Съвета на Европа (СЕ), която през 2010 г. получи право (акредитация) от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета).

Етикетът представлява кристален дванадесетостен (додекаедър), върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ (приета през октомври 2007 г. на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, във Валенсия, и одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец).

С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.

Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

Главната цел на инициативата за присъждане на Етикета е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.

Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и централната власт, в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустойството (МРРБ).

Вирни се горе