Община Девин закупи нов високопроходим автомобил

Община Девин закупи нов високопроходим автомобил

Община #Девин закупи нов високопроходим автомобил, който е предоставен на Звено „Общински гори и земи”. Кметът на Общината, Здравко Иванов връчи ключовете на Атанас Чолаков - специалист „Общински гори”, като събитието съвпадна и с отбелязване на Седмицата на гората.

Автомобилът е марка Лада Нива и е на стойност 35 900 без ДДС. Средствата са подсигурени от местни приходи.

Новата придобивка значително ще улесни служителите на звеното в изпълнение на служебните им задължения.

Вирни се горе