Община Девин разполага с електромобил по проект

 Община Девин разполага с електромобил по проект

Община Девин съвместно с Националния доверителен екофонд сключиха договор/ НДЕФ/ за финансиране на проект “Проект за насърчаване използването на електромобили.” Електромобилът произвежда по-малко въглероден диоксид от дизеловия и бензиновия автомобил, затова концепцията е свеждане до минимум замърсяването на въздуха и околната среда. Максималната стойност на проекта е 40 887.00лв. Финансирането от НДЕФ възлиза на стойност 22 750.00 лв

Вирни се горе