Община Девин постави контейнери за събиране на дрехи и обувки

 	 Община Девин постави контейнери за събиране на дрехи и обувки

Община Девин сътрудничи с фирма „Евротекс“ ЕООД и стартира система за разделно събиране на текстилните отпадъци в гр. Девин, с цел тяхното рециклиране или оползотворяване.

Контейнерите за събиране на облекло, текстил и обувки вече са поставени в кв. „Врътлек“ срещу Блок „Д3“ и ул. „Родопи“ до въжения мост. Това е част от инициатива на Община #Девин, която има цел да насърчи разделното събиране на отпадъци и рационалното оползотворяване, чрез събиране и последващо третиране на този вид отпадъци от непотребни дрехи и обувки.

Контейнерите са затворени по начин, който не позволява да бъдат отворени и да се вадят поставените стари дрехи и отпадъци от текстил.

Задължително е условието в контейнерите да се изхвърлят единствено текстилни продукти, поставени в добре затворена торба.

Допустими отпадъци са дрехи, хавлиени кърпи, пердета, завеси, обувки.

Изхвърлените дрехи и обувки се използват за рециклиране.

„Екологията не е лозунг, опазването на околната среда е обща и индивидуална отговорност, това можем да го правим всеки ден така, че децата ни да живеят на едно по – добро място.

Вирни се горе