Община Девин подписа новият колективен трудов договор в образованието

Община Девин  подписа  новият колективен трудов договор в образованието

Кметът на Община Девин Здравко Иванов подписа Колективният трудов договор с учителските синдикати и работодателските организации в сектора. Под документа подписи сложиха и председателят на Общинска организация на Сдружение на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), представлявана от Радка Пищалова, Емилия Павлова – председател на Общинска организация на Независим учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България и Красимира Георгиева – председател на Общинска организация на Синдикат на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Документът съдържа всички клаузи от отрасловия Колективен трудов договор, като той има своето действие в детските градини, училищата и извънучилищните звена в системата на образованието на територията на общината.

Според договора, размерът на основния платен годишен отпуск се определя на 33 работни дни, за непедагогическия персонал. Почивките и отпуските за педагогическите кадри е договорен за 60 работни дни. Допълнителният платен годишен отпуск не може да бъде по-малко от 6 работни дни. Работници и служители от непедагогическия персонал с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 34 работни дни, става още ясно от подписаното споразумение.

С подписаното споразумение Общината и работодателите се задължават при възможност, в рамките на годишния бюджет за фонд работна заплата да осигуряват за работещите в сферата на предучилищното и училищно образование допълнително трудово възнаграждение в размер на една средна брутна заплата, разделена на три плащания – за 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 15 септември – начало на учебната година и Коледа.

Колективният трудов договор е валиден за две години.

Вирни се горе