Община Чепеларе завърши дейностите по благоустрояване на градския парк

Община Чепеларе завърши дейностите по благоустрояване на градския парк

Община Чепеларе завърши дейностите по благоустрояване на градския парк в Чепеларе, които са реализирани в рамките на проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция (INTEGRA_TOUR), който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България.

В рамките на проекта са извършени следните дейности в градския парк:

 • Изградена е Детска площадка „Крепост“ с комбинирано детско съоръжение и ударопоглъщаща настилка, детска къщичка „Индианска крепост“, детска люлка тип „Махало“ и люлка клатушка.

 • Изградена е Детска площадка с комбинирано спортно съоръжение – с ударопоглъщаща настилка;

 • Изградена е Площадка за тематични игри на открито – разчертано поле с ударопоглъщаща настилка;

 • Оформена е новопроектирана алейна мрежа;

 • Създадена е писта за бягане – с ширина 1,2 м, покрита с каучукова настилка, с площ 110,5 кв.м.;

 • Оформени са зони за отдих – с перголи, пейки, маси за игра на шах;

 • Поставени са две чешми, пейки и кошчета за отпадъци;

 • Монтирано е ново осветление с енергоефективни светодиодни паркови осветителни тела;

 • Поставени са четири информационни табла с информация за интересни обекти на територията на общините Чепеларе и Просочани;

 • Частично е монтирана нова ограда.

 • Монтирани са 4 бр. камери за 24-часово видеонаблюдение.

Същите камери са монтирани пред Музей на родопския карст и Паметника на загиналите за родината чепеларци.

Скоро се очаква да поникне и засятият райграс и паркът да разгърне напълно красотата си.

Стойността на строително-ремонтните дейности за обекта по проект е 459 981,34 лв.

По инициатива на Община Чепеларе, на гърбовете на информационните табла са поставени винили с колажирани снимки на рисунки, предоставени по желание от деца, живущи на територията на общината, участвали в конкурс „Нарисувай Чепеларе“.

С изпълнението на тези дейности, градският парк се превърна в привлекателно място за почивка и игри на деца и възрастни, а Община Чепеларе в предпочитано място за живот и туризъм.

Приканваме всички граждани и гости на гр. Чепеларе да се стараят да опазят постигнатото, за да можем дълги години да ползваме благата му, в противен случай ще бъдат много сериозно санкционирани с парични глоби. Информираме Ви също, че ако поставените съоръжения, пейки, чешми, осветителни тела, настилки и т.н. бъдат разрушени, възстановяването им се извършва за сметка на Община Чепеларе, т.е. за сметка на данъкоплатците, информират от общинската администрация.

С реализацията на проекта се цели съхраняване и подобряване на местната култура, паметници и природни туристически ресурси и популяризиране на различни форми на туризъм, които осигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители. Подобрява се и разбирането на различните култури, обичаи, начин на живот, традиционни знания и вярвания.

Вирни се горе