ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ СПЕЧЕЛИ ДЕЛОТО СРЕЩУ БТК И НЕ ДЪЛЖИ СУМИ ПО ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ОТ ПРЕДХОДНОТО РЪКОВОДСТВО

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ СПЕЧЕЛИ ДЕЛОТО СРЕЩУ БТК   И НЕ ДЪЛЖИ СУМИ ПО ДОГОВОР,   СКЛЮЧЕН ОТ ПРЕДХОДНОТО РЪКОВОДСТВО

В отговор на информация, излязла в електронна медия по случая с делото между Община Чепеларе и БТК, бихме искали да информираме обществеността за истинските обстоятелства по случая.

Съгласно РЕШЕНИЕ No. 8 на ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН от 17.02.2023 г., което има двуседмичен срок на обжалване се ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД срещу Община Чепеларе за неизпълнената част по Договор от 16.12.2018 г. за изграждане на система за електронно наблюдение на територията на Община Чепеларе, като неоснователен и недоказан.

Системата е представлявала наблюдение на входа и изхода на град Чепеларе, струваща почти 3000 лв. месечно.

Още с встъпването си в длъжност Кмет на Община Чепеларе, г-н Боран Хаджев и екипът му преценяват, че този разход и тази услуга не са нужни и не са в полза на общината и веднага се заемат договорните отношения да бъдат преустановени по законов ред, в резултат на което БТК завежда дело и на 17.02.2023г. излезе Решението на Окръжен съд – гр. Смолян, в полза на Община Чепеларе за частта от неустойката, представляваща сумата от 132 960 лв.

Пълният текст на РЕШЕНИЕ No 8 от 17.02.2023 г. по търговско дело № 22/2022 г. е публикуван в сайта на Окръжен съд-Смолян.

Вирни се горе