Община Чепеларе обяви конкурс за рисунка и есе по повод националния празник - 3 МАРТ

 Община Чепеларе обяви конкурс за рисунка и есе по повод националния празник - 3 МАРТ

ОБЩИНА #ЧЕПЕЛАРЕ OБЯВЯВА КОНКУРС ЗА РИСУНКА и ЕСЕ, посветен на Националния празник 3-ти март, 145 години от Освобождението на България от османско робство, 150 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски и 147 години от Априлското въстание.

Цели на конкурса

• Да стимулира творческите способности на участниците в конкурса за съхраняване на народната памет и изграждане на положително отношение към българската история.

• Да даде възможност на участниците да открият и отразят с художествени средства факти и събития, използвайки исторически, литературни и художествени извори.

• Да провокира интерес към обогатяване знанията за личности и събития от националноосвободителните борби на българите, възпитавайки чувство на национална гордост и самочувствие.

Същност

Конкурсът дава възможност на учениците от I-ви до XII-ти клас, на територията на община Чепеларе, да пресъздадат по собствен избор, с художествени средства, портрети на герои, паметници на признателност, моменти от националноосвободителните борби на българския народ и Руско-турската война 1877-78 г. Учениците от VIII-ми до XII-ти клас ще имат възможност да разгърнат темата чрез свои разсъждения и виждания в кратки литературни есета.

Участници и категории

Рисунки:

  • категория изобразително изкуство:

Допускат се индивидуални и групови участия в следните възрастови групи:

I-IV клас, V-VII клас и VIII-XII клас, като участниците сами избират темата и рисуват съобразно своите интереси. Техника: приемат се рисунки във формат А4, изпълнени с различни живописни и графични техники, рисувани с молив, акварел, пастел и др.,

  • категория компютърно генерирани изображения:

Допускат се индивидуални и групови участия в следните възрастови групи:

V-VII клас и VIII-XII клас, като участниците сами избират темата и рисуват съобразно своите интереси. Техника: компютърно генерирани изображения по избор.

Рисунките се представят в СТАЯ 12, ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ на адрес ул. „Беломорска“ № 44Б, а компютърно генерираните (във формат JPEG) се изпращат на следния адрес: anelia.piskova@chepelare.bg със следната добавена информация: заглавие на рисунката, трите имена на автора, години, населено място, училище, клас, класен ръководител. При групови участия – телефон за връзка, ел. поща и адрес. Всеки автор може да участва с максимум 2 рисунки.

Кратък разказ

  • категория есе:

Допускат се индивидуални и групови участия в следните възрастови групи: Учениците от VIII-ми до XII-ти клас могат да участват с литературно есе на същата тема. Есетата ще бъдат оценени от компетентно жури и ще бъдат публикувани в специална книжка на Община Чепеларе, която предстои да бъде издадена.

Есетата се предават като файл (във формат docs), който да съдържа и следната добавена информация: тема на есето, трите имена на автора, години, населено място, училище, клас, класен ръководител на ел. адрес: anelia.piskova@chepelare.bg В предмет на ел. поща се изписва – Конкурс ЕСЕ, двете имена на автора и клас.

Оценяване

От компетентно 3-членно жури, определено от Кмета на община Чепеларе – различно за различните категории.

Краен срок на изпращане на творбите 28 февруари 2023г.

Най-добрите рисунки ще участват във временна изложба, в Музея на родопския карст, а класиралото се на първо място литературно есе ще бъде публикувано в специална книжка на Община Чепеларе, която предстои да бъде издадена.

Класиралите се участници в различните категории и възрастови групи ще получат материални награди.

Носителите на наградите ще бъдат обявени публично в новините на общинския сайт и фейсбук страницата на Община Чепеларе (Municipality of Chepelare).

Телефон за връзка с организаторите:

0899 600 169, Анелия Пискова, Връзки с обществеността, Община Чепеларе

• Дата на затваряне: 28 февруари 2023г.

• Как да участваме: Рисунка: I-IV клас и V-VII клас; Есе: VIII - XII-ти клас

• Ограничение за участие: учениците от I-ви до XII-ти клас на територията на община Чепеларе

Вирни се горе