Община Чепеларе няма да спре да подпомага потърпевшите семейства в процеса на възстановяване на сградата след пожара

Община Чепеларе няма да спре да подпомага потърпевшите семейства в процеса на възстановяване на сградата след пожара

Община Чепеларе отпусна финансова помощ за семействата, засегнати от пожар в жилищна кооперация

На заседание на Общински съвет – Чепеларе, проведено на 30.03.2023г. бе гласувана финансова помощ на потърпевшите от пожара – на 2-те семейства с деца по 2500 лв, а на останалите 4 домакинства с до двама души - по 1000 лв за посрещане на нужди от първа необходимост.

„Възложил съм на конструктори да проектират покрива на сградата, като Общината ще заплати проекта. Направено е и пълно обследване на щетите по етажите. Разговарял съм с горски кооперации и гатери на територията на общината, които да подпомогнат с дървен материал, със Сдружението на хотелиери, ресторантьори и търговци, които да подпомогнат с мебели и други средства и т.н.“, сподели кметът на община Чепеларе Боран Хаджиев.

„Община Чепеларе ще продължи да подпомага семействата в поетапния процес на възстановяване на сградата с каквото е необходимо до етап, в който потърпевшите от изгорялата семейна кооперация да се върнат към нормалния си начин на живот“, разясни още Боран Хаджиев.

Вирни се горе