Община Борино ще ремонтира пътя за село Буйново с над 3 млн. лева

Община Борино ще ремонтира пътя за село Буйново с над 3 млн. лева

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри за целево финансиране проект на Община Борино за ремонт на пътя до село Буйново.

За целта Община Борино получава 3 138 000 лева за реконструкция и рехабилитация на общинския път SML 1032, от км 0+000 до км 2+240.

Общините в Смолянско ще получат 34.5 милиона лева за общински пътища, улици и ВиК – инфраструктура от Министерството на регионалното развитие.

И десетте общини в областта получават финансиране по новия Фонд за общинско развитие и сближаване.

Вирни се горе