Община Борино с нова туристическа атракция

Община Борино с нова туристическа атракция

Изгражда се иновативна туристическа атракция на открито в с.Борино По одобрен проект от Стратегията за местно развитие на МИГ Високи западни Родопи се финансира проект „Достъп до местни, природни и исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни и опознавателни и пешеходни маршрути”, като одобрената 100% субсидия е в размер на 246 541,18лв, без ДДС. Проектът е по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията на МИГ ВЗР и съгласно Договор 54/3/3130387 от 17.02.2014г., бенефициент е община Борино, а крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 15.08.2015 г. По проекта са предвидени изграждането на 14 туристически обекта, маршрути, атракции.. Една от дейностите е изграждането на туристическа атракция-Релефна карта пред парка на Здравната служба, като на площ от 180 м2, картата ще дава информация за територията, включваща общините Борино и Доспат. В подходящ мащаб ще се отбележат известни забележителности в две общини, върхове, язовири, реки, културно-исторически забележителности – съществуващи и новоизграждащи се туристически атракции, , ТИЦ,както и възможната транспортна комуникация на съседните общини, вкл. Северна Гърция до територията.

Друга атракция, която се изгражда е насочена към задоволяване любопитството на орнитолозите, любителите на фото лова. На подходящо обзорно място в с.Чала/ кота 1460 м/ ще се изгражда Орнитоложки пункт, с площадка за наблюдение. Пунктът ще бъде оборудван с бинокли и зрителна тръба, които ще дадат възможност да се наблюдават редки птици по разположените срещу пункта скални венци на Буйновското ждрело и под Ягодинската туристическа атракция- Орлово око / 1503 м/ , както и стадата от диви кози, обитаващи стръмните скатове на ждрелото. Срокът за въвеждането на пункта в експлоатация е 15.08.2015 г

Вирни се горе