Община Борино е с одобрени проекти за 6 000 000 лева

Община Борино е с одобрени проекти за 6 000 000 лева

Новата година започна с добри новини за Община Борино. В бюджета за 2024г. са одобрени проекти за 6 000 000лв. Ето кои са те:

-“Реконструкция на общински път SML 1032 от път SML 1031- Тешел-Буйново до с.Ягодина от км 0+000 до км 2+240 общ.Борино обл.Смолян

-Подмяна на етернитови тръби АС Ф110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с.Буйново, общ.Борино, обл.Смолян с тръби РЕ-HD Ф-110

-Реконструкцияна напорен водопровод от ПС “Караджа дере“ до ОШ1 от външния водопровод за с.Борино, обл.Смолян

-Изграждане на парково пространство от о.т.139 до о.т.160 по плана на с.Борино, общ.Борино

С ПМС са одобрени и 1 438 888лв за:

-Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на улица между о.т.258 и о.т.260 в кв. 34 по ПУП на с.Буйново

-Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел-Ягодина-Буйново-Кожари от 19+765 до км 19+800

-Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел-Ягодина-Буйново-Кожари от км 3+980 до км 4+025

-Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на път Тешел-Ягодина-Буйново-Кожари от км 6+650 до км 6+710

"Продължаваме да работим с пълни сили за развитието и благополучието на всички населени места", посочи кметът на общината Мустафа Караахмед.

Вирни се горе