Община Баните удължава предоставянето на Патронажна грижа

Община Баните удължава предоставянето на Патронажна грижа

Подписано е допълнително споразумение между Община #Баните и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, с което проектът „Патронажна грижа + в Община Баните“ е продължен за още 6 месеца.

Договор за безвъзмездна финансова помощ е за срок от 01.08.2022 г. до 02.02.2023 г.

Общината ще получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на 43 037,51 лева.

И занапред дейностите ще се изпълняват в две направления:

По Направление 1 – „Патронажна грижа” – фокусът е върху предоставяне на помощ на хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите за потребителите се осъществяват по график от: домашни помощници, медицинска сестра и психолог.

Патронажната грижа включва медицински услуги, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки и други.

В рамките на Направление 2 – „Превенция на Covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности”, също се продължават досегашните дейности, включващи осигуряване на лични предпазни средства на персонала, мерки за децинфекция на сградния фонд и други.

Горещ телефон – 03025/ 22 20 за заявяване на необходимост от закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост.

Вирни се горе