Община Баните ще реализира проект за енергийна ефективност за над 300 000 евро

Община Баните ще реализира проект за енергийна ефективност за над 300 000 евро

Община Баните има одобрен проект за реализиране на мерки за енергийна ефективност, за да достигне условията на “сграда близка до нулево потребление” за административната сграда на Общинската администрация. Проектът е на стойност над 300 хиляди евро.

Резултатите от оценката по процедура „Енергийна ефективност в сгради“, подкрепена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., чрез програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ са публикувани на следния линк http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=VGMI6RWVFNM%3D&resultType=phfMlnJlBIo%3D.

От общо депозираните 51 проектни предложения, одобрени за финансиране са 16. Всички те са общински, в т.ч. на общините: Малко Търново, Шумен, Пловдив, Видин, Трявна, Баните, Благоевград, Съединение, Враца, Добрич, Септември, Шабла, Стралджа, Самоков, Антон и Перник. 21 са общините, които остават в резервния списък.

Общата стойност на одобрените проекти е над 24.2 млн. лева. С тези средства общините ще подобрят енергийната ефективност на читалища, детски градини, училища, административни сгради.

banite

"Подписах договор за финансиране на проект за реализиране на мерки за енергийна ефективност за достигане условията на “сграда, близка до нулево потребление” за административната сграда на Общинска администрация - Баните. Община #Баните е една от малкото общини (16 за цялата страна и единствена за област Смолян), одобрена по процедура „Енергийна ефективност в сгради“, подкрепена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., чрез програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност. Продължаваме да работим върху оползотворяването на всички възможни източници на финансиране, които се предоставят на общините", коментира Павлин Белчев.

Вирни се горе