Община Баните получи контейнери за разделно събиране на отпадъци

Община Баните получи контейнери за разделно събиране на отпадъци

45 броя контейнери за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло са доставени в Община Баните, като предстои доставка и на 50 бр. компостери.Това съобщи кметът на Баните Павлин Белчев.

Доставките са част от изпълнението по проект “Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните” по Финансовия механизъм на ЕИП.

Вирни се горе