Община Баните е първенец в областта по получено финансиране, съгласно актуалния списък на МРРБ

Община Баните е първенец в областта по получено финансиране, съгласно актуалния списък на МРРБ

406 милиона лева за инвестиционни проекти на общините отпуска МРРБ. Министерството публикува третия, актуализиран списък с обекти, които ще бъдат финансирани за цялата страна на обща стойност 406, 4 млн.лв.

В област Смолян ще бъде обезпечено по едно предложение на всяка една от десетте общини, като общата сума за тях възлиза на 16,6 млн.лв.

Община Баните е първенец по обем на финансирана инвестиция в областта, съгласно актуалния списък. Отпуснатите средства в размер на 4 535 642 лв. са за рехабилитация на общински път SML1008 / ІІІ - 863 / Баните - Вишнево – Сливка от км 1+450 до км 11+437,21 (първи етап).

В Община Смолян ще се финансира проект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Момчиловци“, на стойност 2 832 012 лв.

Община Борино -Реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане на р. Аджиларска до ПСПВ на с. Ягодина, на стойност 1 384 225лв.

Община Девин - "Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин - етап 1" - 2 792 489лв.

Община Доспат- Подмяна на водопровод и канализация по улици в гр. Доспат, на стойност 320 880 лв.

Община Мадан- Общински път SML3143 – Върбина – Купен - граница с община Баните, Обособена позиция 2: Участък п. к. „Гъбата”- с. Купен от км 0+000 до км 2+860,49, стойност -861 609лв.

Община Чепеларе - доизграждане на водопроводна мрежа в с. Богутево 451 446лв.

Община Рудозем - Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа Елховец - лот 3, част водопровод -стойност 1 503 326 лв.(

Община Златоград - проект „Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на ул. "Христо Ботев", гр. Златогард, от о.т. 969 до 790- стойност 202 326 лв. Община Неделино - проект „Реконструкция на общински път SML3181 – (SML3170 – Неделино – Крайна) – с. Еленка – махала Стамово, общ. Неделино“-стойност 1 707 800 лв.

Вирни се горе