ФТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ СТАРТИРА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

четвъртък, 10 юни 2021 г.

На 11.06.2021 г. стартира приемът на кандидатстудентски документи за учебната 2021/2022 учебна година на Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“. „Специалностите, по които осъществяваме прием, са актуални, с добра перспектива за професионална реализация. Желаещите да повишават своята образователна степен в нашия Факултет, ще се убедят, че Факултетът ни предлага интерактивна, добра среда за обучение, която дава възможност да се съчетае работата в електронна среда с практически упражнения в лабораториите“, съобщи проф. д-р Милева, Декан на Физико-технологичния факултет. Засиленият интерес миналата го дина към новите специалности „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Автомобилни електронни системи“ е пример, че ръководството на Факултета е в крак с новите изисквания и нужди от технически кадри в региона. Прием ще се осъществява и по доказано актуалните специалности „Автомобилна техника“ и „Машиностроителна техника и технологии“. „Хардуерни и софтуерни системи“ е съвременна специалност, обучението в която ще позволи на нашите студенти да се реализират успешно в обществения или частния бизнес. В отговор на нарастващите потребности на фирмите от региона от високо квалифицирани специалисти в областта на машиностроенето и автомобилния транспорт през учебната 2021/2022 г. Физико–технологичният факултет на ПУ, база Смолян разкрива нова специалност „Автомобилно и индустриално инженерство“. За специалности „Автомобилна техника“, „Автомобилни електронни системи“, „Автомобилно и индустриално инженерство“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Машиностроителна техника и технологии“ и „Хардуерни и софтуерни системи“, изучавани във Физико-технологичен факултет, база Смолян кандидатстудентски документи ще се приемат и в сградата на факултета в гр. Смолян, ул. „Дичо Петров”28, от 11 до 23 юни 2021 г. Подробна информация може да се получи и на специализирания сайт на Физико-технологичния факултет, на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ или на тел. +359 87 850 3055. Документи за кандидатстване могат да се подават и онлайн в сайта на Пловдивския университета: http://www.uni-plovdiv.bg от 7 до 21 юни 2021 г. „Физико-технологичният факултет предлага иновативна, модерна среда за обучение и работа, научни и проектни дейности. Да получиш висшето си образование във Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет е избор, който дава възможности и перспективи!”, заключи проф. Милева.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009