ФТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ СТАРТИРА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

ФТ ФАКУЛТЕТ КЪМ  ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ СТАРТИРА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

На 11.06.2021 г. стартира приемът на кандидатстудентски документи за учебната 2021/2022 учебна година на Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“. „Специалностите, по които осъществяваме прием, са актуални, с добра перспектива за професионална реализация. Желаещите да повишават своята образователна степен в нашия Факултет, ще се убедят, че Факултетът ни предлага интерактивна, добра среда за обучение, която дава възможност да се съчетае работата в електронна среда с практически упражнения в лабораториите“, съобщи проф. д-р Милева, Декан на Физико-технологичния факултет. Засиленият интерес миналата го дина към новите специалности „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Автомобилни електронни системи“ е пример, че ръководството на Факултета е в крак с новите изисквания и нужди от технически кадри в региона. Прием ще се осъществява и по доказано актуалните специалности „Автомобилна техника“ и „Машиностроителна техника и технологии“. „Хардуерни и софтуерни системи“ е съвременна специалност, обучението в която ще позволи на нашите студенти да се реализират успешно в обществения или частния бизнес. В отговор на нарастващите потребности на фирмите от региона от високо квалифицирани специалисти в областта на машиностроенето и автомобилния транспорт през учебната 2021/2022 г. Физико–технологичният факултет на ПУ, база Смолян разкрива нова специалност „Автомобилно и индустриално инженерство“. За специалности „Автомобилна техника“, „Автомобилни електронни системи“, „Автомобилно и индустриално инженерство“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Машиностроителна техника и технологии“ и „Хардуерни и софтуерни системи“, изучавани във Физико-технологичен факултет, база Смолян кандидатстудентски документи ще се приемат и в сградата на факултета в гр. Смолян, ул. „Дичо Петров”28, от 11 до 23 юни 2021 г. Подробна информация може да се получи и на специализирания сайт на Физико-технологичния факултет, на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ или на тел. +359 87 850 3055. Документи за кандидатстване могат да се подават и онлайн в сайта на Пловдивския университета: http://www.uni-plovdiv.bg от 7 до 21 юни 2021 г. „Физико-технологичният факултет предлага иновативна, модерна среда за обучение и работа, научни и проектни дейности. Да получиш висшето си образование във Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет е избор, който дава възможности и перспективи!”, заключи проф. Милева.

Вирни се горе