Камара на строителите в България, областно представителство Смолян отбеляза празника на строителите Димитровден и раздаде призовете „Строител на годината“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10