Обществено обсъждане ще се проведе в община Смолян за проект за бюджет 2012

Обществено обсъждане ще се проведе в община Смолян за проект за бюджет 2012

На 15 февруари 2013 г. от 17.00 часа в Сесийната зала на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане за рекламните, информационните и монументално – декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян. Също така и проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян. Ще бъде направен отчет на бюджета на Община Смолян за 2012 година и проект за бюджет на Община Смолян за 2013 година.

Вирни се горе