Обсъждат ролята на образованието в контекста на предизвикателствата на форум в Пампорово

Обсъждат ролята на образованието в контекста на предизвикателствата на форум в Пампорово

На 22 февруари 2019 г. от 13:30 часа в Конферентна зала на х-л „Мургавец“, к.к. Пампорово, ще бъде открит III-ти партньорски форум на Института за интегрирано управление на общините към ВСУ „Черноризец Храбър“ и Областна администрация Смолян.

Платформата на форума се основава на докладите на Министъра на образованието и науката – г-н Красимир Вълчев и Председателя на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър” – проф.д.ик.н. Анна Недялкова.

В дискусионен порядък участниците във форума – над 150 кмета от Смолянския регион и страната, ще коментират добрите практики и нови идеи за адекватна реакция на местната власт, европейската и национална визия за ролята на образованието в контекста на предизвикателствата на Ерата 4.0.

Форумът ще се проведе на 22 и 23 февруари 2019 година.

Вирни се горе